امضائ تفاهم نامه سازمان بنادر و دریانوردی

تاریخ :‌ 96/12/23       عکاس : ابراهیم مختاری

امضائ تفاهم نامه سازمان بنادر و دریانوردی


انزلی

نظرات بینندگان