نشست خبری عبدالرحیم کردی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 96/12/21       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست خبری عبدالرحیم کردی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار


چابهار

نظرات بینندگان