اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگی و هنری تالاب دوخان در منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 96/12/19       عکاس : رامین مقدم

اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگی و هنری تالاب دوخان در منطقه آزاد انزلی


انزلی

نظرات بینندگان