اختتامیه شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام خزر

تاریخ :‌ 96/12/16       عکاس : رامین مقدم

اختتامیه شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام خزر


انزلی

نظرات بینندگان