اختتامیه پانزدهمین نشست معاونین فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمانهای مناطق آزاد در کیش

تاریخ :‌ 96/12/14       عکاس : حسین تهوری

اختتامیه پانزدهمین نشست معاونین فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمانهای مناطق آزاد در کیش


کیش

نظرات بینندگان