بازدید مشاور رییس جمهور از منطقه آزاد قشم

تاریخ :‌ 96/12/12       عکاس : اصغر بشارتی

بازدید مشاور رییس جمهور از منطقه آزاد قشم


قشم

نظرات بینندگان