مسابقات شطرنج بین المللی جام خزر

تاریخ :‌ 96/12/12       عکاس : رامین مقدم

مسابقات شطرنج بین المللی جام خزر


انزلی

نظرات بینندگان