افتتاح ۹ واحد صنعتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرک های صنعتی شماره ۱ و ۲ منطقه آزاد انزلی در دهه مبارک فجر

تاریخ :‌ 96/11/16       عکاس : رامین مقدم

افتتاح ۹ واحد صنعتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرک های صنعتی شماره ۱ و ۲ منطقه آزاد انزلی در دهه مبارک فجر


انزلی

نظرات بینندگان