سفر یکروزه مرتضی بانک مشاور رییس جمهور به منطقه آزاد ارس در سومین روز از دهه فجر

تاریخ :‌ 96/11/15       عکاس : ابراهیم شبانی

سفر یکروزه مرتضی بانک مشاور رییس جمهور به منطقه آزاد ارس در سومین روز از دهه فجر


ارس

نظرات بینندگان