نشست دو روزه معاونین و مدیران فرهنگی سازمان های مناطق آزاد

تاریخ :‌ 96/11/14       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست دو روزه معاونین و مدیران فرهنگی سازمان های مناطق آزاد


فرهنگی

نظرات بینندگان