همایش تجلیل ازسرمایه گذاران وکارآفرینان برترمنطقه آزاد انزلی و استان گیلان

تاریخ :‌ 96/11/12       عکاس : رامین مقدم

همایش تجلیل ازسرمایه گذاران وکارآفرینان برترمنطقه آزاد انزلی و استان گیلان


انزلی

نظرات بینندگان