بازدید مشاور رییس جمهور و مدیران عامل مناطق از منطقه آزاد قشم

تاریخ :‌ 96/10/23       عکاس : اصغر بشارتی

بازدید مشاور رییس جمهور و مدیران عامل مناطق از منطقه آزاد قشم


قشم

نظرات بینندگان