کنگره بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

تاریخ :‌ 96/10/19       عکاس : ابراهیم مختاری

کنگره بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی


هاشمی

نظرات بینندگان