حضور مشاور رییس جمهور در مراسم ترحیم والده استاندار گلستان

تاریخ :‌ 96/10/18       عکاس : ابراهیم مختاری

حضور مشاور رییس جمهور در مراسم ترحیم والده استاندار گلستان


بانک

نظرات بینندگان