نشست خبری مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

تاریخ :‌ 96/10/10       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست خبری مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی


بانک

نظرات بینندگان