تودیع و معارفه امام جمعه منطقه آزاد کیش

تاریخ :‌ 96/10/10       عکاس : ابراهیم مختاری

تودیع و معارفه امام جمعه منطقه آزاد کیش


کیش

نظرات بینندگان