نشست مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با سرمایه گذاران منطقه آزاد کیش

تاریخ :‌ 96/10/09       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با سرمایه گذاران منطقه آزاد کیش


کیش

نظرات بینندگان