افتتاح نوزدهمین نمایشگاه بين المللي صنايع دریایی و دریانوردی کشور در کیش‎

تاریخ :‌ 96/09/26       عکاس : حسین تهوری

افتتاح نوزدهمین نمایشگاه بين المللي صنايع دریایی و دریانوردی کشور در کیش‎


کیش

نظرات بینندگان