مرتضی بانک مشاور رییس جمهور در مراسم رونمایی از سند لغو روادید در منطقه آزاد اروند (آبادان ـ خرمشهر)

تاریخ :‌ 96/09/22       عکاس : ابراهیم مختاری

مرتضی بانک مشاور رییس جمهور در مراسم رونمایی از سند لغو روادید در منطقه آزاد اروند (آبادان ـ خرمشهر)


روآندا

نظرات بینندگان