سفر معاون اول رییس جمهور به منطقه آزاد اروند

تاریخ :‌ 96/09/22       عکاس : ابراهیم مختاری

سفر معاون اول رییس جمهور به منطقه آزاد اروند


معاون اول

نظرات بینندگان