برگزاری نشست شوراي معاونين و مشاورین با حضور مديران ستادي دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور در در راستاي همكفري و هم افزايي در فعالیت ها

تاریخ :‌ 96/09/22       عکاس : ابراهیم مختاری

برگزاری نشست شوراي معاونين و مشاورین با حضور مديران ستادي دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور در در راستاي همكفري و هم افزايي در فعالیت ها


شورایعالی

نظرات بینندگان