حضور مرتضی بانک در چهارمین اجلاس مشترک توسعه کیفیت ساختمان، حمل و نقل، راه و شهرسازی

تاریخ :‌ 96/09/13       عکاس : ابراهیم مختاری

حضور مرتضی بانک در چهارمین اجلاس مشترک توسعه کیفیت ساختمان، حمل و نقل، راه و شهرسازی


بانک

نظرات بینندگان