افتتاح فاز اول بندر چابهار با حضور رییس جمهور

تاریخ :‌ 96/09/12       عکاس : ابراهیم مختاری

فاز اول بندر چابهار با حضور حسن روحانی رییس جمهور افتتاح شد


حسن روحانی

نظرات بینندگان