بازدید استاندار گیلان از زیر ساخت های تجاری، عمرانی، اقتصادی، گردشگری و واحدهای صنعتی منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 96/08/29       عکاس : رامین مقدم

بازدید استاندار گیلان از زیر ساخت های تجاری، عمرانی، اقتصادی، گردشگری و واحدهای صنعتی منطقه آزاد انزلی


انزلی

نظرات بینندگان