نشست هماهنگي مديران روابط عمومي دبيرخانه شورا و سازمان های مناطق آزاد با مديرعامل و مسئولين خبرگزاري جمهوري اسلامي ایران (ایرنا)

تاریخ :‌ 96/08/21       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست هماهنگي مديران روابط عمومي دبيرخانه شورا و سازمان های مناطق آزاد با مديرعامل و مسئولين خبرگزاري جمهوري اسلامي ایران (ایرنا)


ایرنا

نظرات بینندگان