دومين نشست كارگروه معاونين عمراني مناطق آزاد كشور با موضوع "جمع بندي و تدوين نهايي نظام فني ـ اجرايي جهت ابلاغ به كليه مناطق"

تاریخ :‌ 96/08/17       عکاس : ابراهیم مختاری

دومين نشست كارگروه معاونين عمراني مناطق آزاد كشور با موضوع "جمع بندي و تدوين نهايي نظام فني ـ اجرايي جهت ابلاغ به كليه مناطق"


دبیرخانه

نظرات بینندگان