نشست «تجاری سازی خطوط ترانزیت در محدوده مناطق آزاد کشور»

تاریخ :‌ 96/08/16       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست «تجاری سازی خطوط ترانزیت در محدوده مناطق آزاد کشور»


مناطق آزاد

نظرات بینندگان