ورود نخستین کشتی حامل گندم ترانزیتی کشور هندوستان به افغانستان از طریق بندر چابهار

تاریخ :‌ 96/08/13       عکاس : اکبر صادقی

ورود نخستین کشتی حامل گندم ترانزیتی کشور هندوستان به افغانستان از طریق بندر چابهار


چابهار

نظرات بینندگان