دومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ :‌ 96/08/10       عکاس : ابراهیم مختاری

دومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران


شهر آفتاب

نظرات بینندگان