نهمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری کشور و چهارمین نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه در جزیره کیش

تاریخ :‌ 96/08/09       عکاس : ابراهیم مختاری

نهمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری کشور و چهارمین نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه در جزیره کیش


بانک

نظرات بینندگان