بازدید مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات

تاریخ :‌ 96/08/09       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات


مطبوعات

نظرات بینندگان