نشست بررسی نحوه تعامل معاونین عمرانی سازمان های مناطق آزاد در خصوص طرح های عمرانی

تاریخ :‌ 96/08/07       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست بررسی نحوه تعامل معاونین عمرانی سازمان های مناطق آزاد در خصوص طرح های عمرانی


مناطق آزاد

نظرات بینندگان