دومین دوره مسابقات قرآن کریم، اذان و نهج البلاغه مناطق آزاد کشور

تاریخ :‌ 96/08/06       عکاس : ابراهیم شبانی

دومین دوره مسابقات قرآن کریم، اذان و نهج البلاغه مناطق آزاد کشور


ارس

نظرات بینندگان