مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور

تاریخ :‌ 96/07/23       عکاس : ابراهیم مختاری

مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور


بانک

نظرات بینندگان