نشست مدیران و مسئولان مناطق آزاد کشور با حضور مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و مرتضی بانک مشاور رييس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

تاریخ :‌ 96/07/18       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست مدیران و مسئولان مناطق آزاد کشور با حضور مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و مرتضی بانک مشاور رييس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی


بانک

نظرات بینندگان