بازدید ریئس محترم مجلس شورای اسلامی از منطقه آزاد ارس‎

تاریخ :‌ 96/06/27       عکاس : ابراهیم شبانی

بازدید ریئس محترم مجلس شورای اسلامی از منطقه آزاد ارس‎


مجلس

نظرات بینندگان