بازدید مرتضی بانک مشاور رییس جمهور از منطقه آزاد قشم

تاریخ :‌ 96/06/25       عکاس : اصغر بشارتی

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اولین برنامه بازدید خود از مناطق آزاد هفتگانه کشور به جزیره قشم سفر کرد


مرتضی بانک

نظرات بینندگان