نشست سردبیران و دبیران اقتصادی مطبوعات و خبرگزاری های کشور با رضا مسرور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 96/06/16       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست سردبیران و دبیران اقتصادی مطبوعات و خبرگزاری های کشور با رضا مسرور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی


u0627u0646u0632u0644u06cc

نظرات بینندگان