بازدید سر دبیران و دبیران اقتصادی روزنامه ها و خبر گزاری ها از منطقه آزاد انزلی

تاریخ :‌ 96/06/16       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید سر دبیران و دبیران اقتصادی روزنامه ها و خبر گزاری ها از منطقه آزاد انزلی


u0627u0646u0632u0644u06ccu00a0

نظرات بینندگان