نشست مديران ارزيابي عملكرد سازمان هاي مناطق آزاد با حضور اكبر تركان و محمد معزالدين

تاریخ :‌ 96/06/05       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست مديران ارزيابي عملكرد سازمان هاي مناطق آزاد با حضور اكبر تركان و محمد معزالدين


مدیران ارزیابی

نظرات بینندگان