بررسی فعالیت های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در خبرگزاری ایرنا

تاریخ :‌ 96/05/29       عکاس : ابراهیم مختاری

میزگردی با موضوع «چالش های مناطق آزاد ایران» در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) با حضور دکتر محمدرضا عبدالرحیمی مدیر دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دکتر محمد حسین فاتحی کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد


عبدالرحیمی

نظرات بینندگان