هم اندیشی تدوین طرح بهره برداری رودخانه ارس در مناطق آزاد ماکو و ارس

تاریخ :‌ 96/05/28       عکاس : ابراهیم مختاری

هم اندیشی تدوین طرح بهره برداری رودخانه ارس در مناطق آزاد ماکو و ارس


ارس

نظرات بینندگان