بازدید مدیرعامل و جمعی از مسئولین منطقه آزاد قشم از برخی شرکت های فعال در شهرک صنعتی طولا

تاریخ :‌ 96/05/28       عکاس : اصغر بشارتی

بازدید مدیرعامل و جمعی از مسئولین منطقه آزاد قشم از برخی شرکت های فعال در شهرک صنعتی طولا


قشم

نظرات بینندگان