نشست مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی با حضور اکبر ترکان

تاریخ :‌ 96/05/23       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی با حضور اکبر ترکان


مناطق ویژه

نظرات بینندگان