افتتاح نمایشگاه بین المللی محصولات استراتژیک کشاورزی وصنایع وابسته ایران وکشورهای CIS

تاریخ :‌ 96/05/21       عکاس : رامین مقدم

افتتاح نمایشگاه بین المللی محصولات استراتژیک کشاورزی وصنایع وابسته ایران وکشورهای CIS


انزلی

نظرات بینندگان