بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد چابهار

تاریخ :‌ 96/05/21       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد چابهار


ترکان

نظرات بینندگان