هشتمين نشست شوراي راهبردي محيط زيست و توسعه پايدار مناطق آزاد كشور

تاریخ :‌ 96/05/16       عکاس : ابراهیم مختاری

هشتمين نشست شوراي راهبردي محيط زيست و توسعه پايدار مناطق آزاد كشور


شورای راهبردی

نظرات بینندگان