نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی،دریانوردی، بنادر و شیلات، صیادی و آبزیان

تاریخ :‌ 96/05/16       عکاس : رامین مقدم

افتتاح همزمان دو نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی،دریانوردی، بنادر و شیلات، صیادی و آبزیان در مرکز نمایشگاه ها و همایش های بین المللی منطقه آزاد انزلی


نمایشگاه

نظرات بینندگان