بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد ارس

تاریخ :‌ 96/05/15       عکاس : ابراهیم مختاری

بازدید مهندس ترکان از منطقه آزاد ارس


ارس

نظرات بینندگان