نشست بررسی طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

تاریخ :‌ 96/05/03       عکاس : ابراهیم مختاری

نشست بررسی طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پارسیان


پارسیان

نظرات بینندگان